นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๔ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนดำเนินงานประจำปี
 1. »  ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 

 2. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 

 3. »  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 

 4. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 

 5. »  การติดตามและประเมินผลการติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  

 6. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 7. »  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 8. »  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(รอบแรก) ประจำปี พ.ศ.2561 

 9. »  แผนดำเนินงานกองคลัง 

 10. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง(รอบสอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 11. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 12. »  รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560 (รอบแรก) 

 13. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 14. »  ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2560 

 15. »  ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559 

 16. »  ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 17. »  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  

 18. »  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖  


หน้า :: 1

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓