นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๙ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
การพัฒนาบึงบัวแดง หมู่ 7 ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งพักผ่อนของชุมชุน
สืบเนื่องจากบึงบัวแดงเป็นบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของตำบลห้วยหมอนทอง มีนิเวศน์ที่ดี ร่มรื่น ควรที่ทางอบต จะทำการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนในชุมชน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่เป็นอย่างมาก
กระทู้คุณ: ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ - วันที่: 2018-08-05 11:46:42 - ip: 171.5.246.236
   
   
 
 
ตอบ
ชื่อ      สีพื้นหลัง       
  

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓