นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนการจัดหาพัสดุ
  1. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

  2. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

  3. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

  4. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

  5. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕) 

  6. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๓ มกราคม ๒๕๕๕) 

  7. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) 


หน้า :: 1 2 3

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓