นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนการจัดหาพัสดุ
 1. »  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 2. »  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 3. »  ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 

 4. »  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 5. »  รายแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 6. »  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 4 (ก.ค.58-ก.ย.58) ปีงบประมาณ2558 

 7. »  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 3 (เม.ย.58-มิ.ย.58) ปีงบประมาณ2558 

 8. »  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 2 (ม.ค.58-มี.ค.58) ปีงบประมาณ2558 

 9. »  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.57-ธ.ค.57) ปีงบประมาณ2558. 

 10. »  แบบรายงานแผนจัการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 11. »  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (งวดที่ ๒) (๑๘ เมษายน ๒๕๕๖) 

 12. »  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (งวดที่ ๑) (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 13. »  รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 14. »  รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

 15. »  รายงานผลปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (งวดที่ ๔) (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 16. »  รายงานผลปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (งวดที่ ๓) (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

 17. »  รายงานผลปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒๗ เมษายน ๒๕๕๕) 

 18. »  รายงานผลปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (งวดที่ ๓) (๑๓ มกราคม ๒๕๕๕) 

 19. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

 20. »  รายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) 


หน้า :: 1 2 3

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓