นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนการจัดหาพัสดุ
 1. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 2. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 3. »  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 4. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนพฤษภาคม 2562) 

 5. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนเมษายน2562) 

 6. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนมีนาคม 2562) 

 7. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

 8. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนมกราคม 2562) 

 9. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนธันวาคม 2561) 

 10. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนพฤศจิกายน 2561) 

 11. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เดือนตุลาคม 2561) 

 12. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนกันยายน 2561) 

 13. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนสิงหาคม 2561) 

 14. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนกรกฎาคม 2561) 

 15. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนมิถุนายน 2561) 

 16. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนพฤษภาคม 2561) 

 17. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนเมษายน 2561) 

 18. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนมีนาคม 2561) 

 19. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนกุมภาพันธ์ 2561) 

 20. »  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ( เดือนมกราคม 2561) 


หน้า :: 1 2 3

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓