นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๙ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: ประกาศการจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ::

โพสต์เมื่อ : 9 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมสภาฯ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓