นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: ส่วนโยธา อบต.ห้วยหมอนทอง ::นายกฤษณวัจน์ คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
วิศวกรโยธานายไพทูลย์ จรูญรัตน์
เจ้าหน้าที่การประปาชำนาญงานนายจิรศักดิ์ ทุ่งศรีแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายสุริยา ศรีสุวะ
พนักงานผลิตน้ำประปานายสุริยนต์ ขุนรุ่งเรือง
พนังานจดมาตรวัดน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นายคมสันต์ ผลประเสริฐ
พนักงานผลิตน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)นายศุภเทพ ศรีสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงานว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นายอำนวย จันจะ
คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓