นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: สวัสดิการสังคม ::นางสาวจุฑามาศ แก้วชื่นชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวอโณทัย เอี้ยวตระกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ เจริญวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓