นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓o คน
กำลังออนไลน์ ๑o คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: สภา อบต.ห้วยหมอนทอง ::นายถวัลย์ ศรีสังข์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โทร.0892543255
นายสง่า ยอดเพชร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โทร.0822429036นายจีราวุฒิ หลิวประเสริฐ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โทร.0615409825
นางยุพิน กันดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 โทร.0899188650นายสมนึก หงษ์ปภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 โทร.0988946995นายบุญเชิด โก้เครือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 โทร.0817448188นายปราโมทย์ แก้วบัวขาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 โทร.0871541499นางสาววราภรณ์ ฮวดเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 โทร.0624243607นายจำลอง จันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 โทร.0817771150นางสาวสุวรรณี โสนุช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 โทร.0860493919นายมนัส พวงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 โทร.0982498369นายจันทร์หวล โชคฤทธิ์ทานันท์
สมาชิสภา อบต.หมู่ที่ 11 โทร.0983494289เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓