นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยหมอนทอง ::นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โทร.0848848889
นายธัชพล ธนรัชชานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง คนที่ 1 โทร.0807883113นายณรงค์ แก้วบัวขาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง คนที่ 2 โทร.0869912624นายสยาม นิลโสภา
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.0819435925
เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓