นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๗ คน
กำลังออนไลน์ ๒๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: โครงการวางแนวท่อเมนประปาพีวีซี จำนวน ๘ จุด และวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๙,๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ::

ข่าวจาก : อบต.ห้วยหมอนทอง
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 353 คน
  ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงการวางแนวท่อเมนประปาพีวีซี จำนวน ๘ จุด และวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๙,๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓