นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๕๒ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ้อมสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

  2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาประกอบอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ้อมสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  4. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่เก้าอี้ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  6. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 

  7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ 

  8. »  ตารางกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่1 และหมู่ที่4 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่1 และหมู่ที่4 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  ประกาศขอบเขตโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่1 และหมู่ที่4 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓