นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๕๔ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  2. »  สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ(Submersible) จำนวน ๕ ชุด 

  3. »  สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัย จำนวน ๑๒ หมู่ ต.ห้วยหมอนทอง 

  4. »  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  5. »  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  6. »  โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒,๓,๕,๗,๑๐,๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  7. »  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  8. »  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓