นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรีบนรู้ตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรีบนรู้ตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  4. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะกลม เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 

  5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการเวที ตกแต่งเวที เครื่องเสียงเวที และรถประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 

  6. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรินเตอร์ ยี่ห้อ OKI (สำนักปลัด) หมายเลข ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๘ 

  7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง FAX Panasonic (สำนักปลัด) หมายเลข ๔๒๔-๕๙-๐๐๐๓ 

  8. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 

  9. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  10. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ศูนย์ปฏิบัติการป้องการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๒ เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓