นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓ คน
กำลังออนไลน์ ๒๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 6 ชุด 

  2. »  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  3. »  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็ก(แชมเปญ)เก็บนำ้30 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  4. »  โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบมูลฝอย 

  5. »  โครงการก่อสร้างหอถังสูง คสล.พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่11 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  6. »  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารห้องครัว ห้องน้ำ หมู่ที3 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  7. »  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขุดลอกคลองพร้อมกำจักวัชพืช หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  8. »  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒,๓,๕,๘ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓