นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๙๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้่วยหมอนทอง เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้าง อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร บ้านห้วยหมอนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ ๑๒ บ้านยางขาคีม ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต่อต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ครั้งที่ ๑ 

  4. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ้อมของนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต่อต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ครั้งที่ ๑ 

  5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หอถังน้ำประปาหมายเลข ๒๘ หมูที่ ๑๐ 

  6. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ้อมสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

  7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาประกอบอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  8. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ้อมสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  9. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  10. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่เก้าอี้ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓