นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๑๙ คน
กำลังออนไลน์ ๑๙ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่3บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  2. »  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่3 บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  3. »  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ 

  4. »  ราคากลางรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  5. »  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด 

  6. »  โครงการจัดซึ้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง จำนวน 7 เครื่อง 

  7. »  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  8. »  โครงการจ้างปรับพื้นที่หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมปรับภูมิทัศน์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  โครงการจ้างเหมาวางแนวท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ที่ 2,3,4,6,8,9,10,11,12 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓