นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๗๑ คน
กำลังออนไลน์ ๑๒ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน ๖ ชุด 

  2. »  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน 

  3. »  ประกาศโครงการขยายซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ย และเปิดถนนใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่๑๑ ตำบลห้วยหมอทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  4. »  โครงการวางแนวท่อเมนประปาพีวีซี จำนวน ๘ จุด และวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๙,๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  5. »  โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒, ๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  6. »  ขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑, ๔, ๗, ๑๐ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  7. »  โครงการซ่อมแซมถนนหินกรวดสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑-๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  8. »  โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง หมู่ที่ ๒,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑,๒,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓