นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๒๙ คน
กำลังออนไลน์ ๒๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  2. »  ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบ 

  3. »  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  4. »  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  5. »  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  6. »  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  7. »  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1,หมู่ที่3,หมู่ที่4, หมู่ที่ 6 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  8. »  รายละเอียดความต้องการทางด้านเทคนิคงานติดตั้งกล้องวงจรปิด (ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่3) 

  9. »  ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่หมู่ที่3 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้ินฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่3 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓