นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๑๒ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1,2.4.8,9,10,11และหมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  2. »  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 

  3. »  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปาหมายเลขที่2 หมู่ที่1 

  4. »  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ึ7 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  5. »  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  6. »  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 และหมู่ที่ 7 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  7. »  ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา หมายเลขที่2 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  8. »  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอกกรีต และวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่6 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอกกรีต และวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่6 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  ประกาศสอบราคาราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา หมายเลขที่2 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓