นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๒๓ คน
กำลังออนไลน์ ๒๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด 

  2. »  ประกาศ ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 12 จำนวน 2จุด 

  3. »  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหอถังประปา หมายเลข 2 หมู่ที่ 1 

  4. »  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา หมายเลข 2 หมู่ที่ 1 

  5. »  ประกาศ สอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา หมายเลข 2 หมู่ที่ 1 

  6. »  ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา หมายเลข 2 หมู่ที่ 1 

  7. »  ประการาคากลาง อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่1/2560 

  8. »  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า ภายนอกอาคาร อบต.ห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  9. »  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 และหมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 และหมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓