นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๒๑ คน
กำลังออนไลน์ ๒๓ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำตัวยู 

  2. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่3 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  3. »  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป 

  4. »  ราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่1 และหมู่ที่ 8 

  5. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

  6. »  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1คัน 

  7. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภค พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 

  8. »  ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11  

  9. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเลียบ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 

  10. »  ประกาศ ราคากลาง โครงการวางซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓