นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๔๘ คน
กำลังออนไลน์ ๒๗ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30ลูกบาศก์เมตร หอถังประปาหมายเลข 30 หมู่ที่ 11 บ้านหนองพง ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  2. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หอถังประปาหมายเลข 30 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  3. »  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังประปา หมายเลข 30 หมู่ที่ 11ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  4. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหอนคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 11 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  5. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่1 ,2,3 และ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  6. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  7. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริมนม (นมพลาสเจอร์ไรส์) 

  8. »  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังประปา หมายเลข 24 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  9. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังประปาหมายเลข 24 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

  10. »  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓