นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓ คน
กำลังออนไลน์ ๒๖ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 

  3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา 

  4. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหมอนทอง 

  5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง 

  6. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง 

  7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ 

  8. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 

  9. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 

  10. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุมสภาและรายงานผลการติดตามประเมินผลแบบพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓