นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๑๖ คน
กำลังออนไลน์ ๑o คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ กองสวัสดิการ 

  2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุมสภา 

  3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต่อต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ประจำปี ๒๕๖๑ 

  4. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ กองสวัสดิการ 

  5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง หมายเลข ๔๑๖-๔๙-๐๐๐๔ 

  6. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับวันฝึกซ้อมของนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต่อต้านยาเสพติด กำแพงแสน ๗๙ คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

  7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ กองคลัง 

  8. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

  9. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

  10. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม (พาสเจอร์ไรส์) ๔ โรงเรียน ในตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓