นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๔๒ คน
กำลังออนไลน์ ๒o คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) หมายเลข ๔๗๙-๖๑-๐๐๒๓ 

  2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลข ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๗, ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๘ 

  3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 

  4. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลข ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๓ 

  5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด หมายเลข ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๕ 

  6. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน โครงการพจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลที่มีอายุเกิน ๕ ปี พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑๒ หมู่ ๓๓ หอถัง 

  7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลที่มีอายุเกิน ๕ ปี พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑๒ หมู่ ๓๓ หอถัง 

  8. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง แบบประเมินราคากลาง โครงการพจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลที่มีอายุเกิน ๕ ปี พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑๒ หมู่ ๓๓ หอถัง 

  9. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ปร.5 โครงการพจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลที่มีอายุเกิน ๕ ปี พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑๒ หมู่ ๓๓ หอถัง 

  10. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ปร.4 ชุดที่ 1 โครงการพจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลที่มีอายุเกิน ๕ ปี พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑๒ หมู่ ๓๓ หอถัง 


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 125 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓