นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๖๒ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

 2. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน รอบแรก ปี ๒๕๖๔ 

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 4. สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดิอน 

  สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดิอน (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)

 5. แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 

  แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓