นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๗o คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2. แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น ปี 2563 

  แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น ปี 2563

 3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 4. ประกาศแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่้วไปและคำสั่งแต่งตั้งเข้าร่วมอบรม ปี 2564 

  ประกาศแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่้วไปและคำสั่งแต่งตั้งเข้าร่วมอบรม ปี 2564

 5. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

  ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓