นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๗๕ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 2. มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 

  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

 3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 4. มาตรการ กลไกในการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

 5. ประกาศปิดการเรียนการสอน 

  ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหมอนทองเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓