นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๗๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 2. มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  

  มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 3. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

 4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

 5. มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

  มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓