นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๘๘ คน
กำลังออนไลน์ ๑๓ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

 3. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง จะทำการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 4. พัฒนาสังคมฯ จ.นครปฐมจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ 

  นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการจังหวัดนครปฐม

 5. การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 

  เริ่มรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 จะได้รับเบี้ยฯ เดือน ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (และทุกๆปีก็จะรับลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน)


หน้า :: « หน้าแรก 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » หน้าถัดไป

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓