นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๘๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ 

  ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 2. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

  เล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 3. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

 4. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 

  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 5. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 

  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓