นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๖๑ คน
กำลังออนไลน์ ๑o คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คำสั่งเลขที่ 539/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง คำสั่งเลขที่ 537/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 3. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คำสั่ง ที่ 538/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 4. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คำสั่งที่ 536/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 

  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ คำสั่งที่ 147/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓