นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๑๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 

    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง จะทำการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  2. พัฒนาสังคมฯ จ.นครปฐมจัดอบรมการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ 

    นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการจังหวัดนครปฐม

  3. การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 

    เริ่มรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 จะได้รับเบี้ยฯ เดือน ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (และทุกๆปีก็จะรับลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน)


หน้า :: « หน้าแรก 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » หน้าถัดไป

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓