นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๗๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  

 2. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 

  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

 3. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563)

 4. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)

 5. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ตามที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓