นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. จดหมายข่าว กองคลัง 

  จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

 2. จดหมายข่าว กองคลัง 

  จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

 3. จดหมายข่าว ส่วนสวัสดิการสังคม 

  จดหมายข่าว ส่วนสวัสดิการสังคม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

 4. คู่มือสำหรับประชาชน 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 5. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันตั้งปณิธานความดีและทำตามปณิธานความดีเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓