นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๑๘ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. ประกาศรับสมัครพนักงาน 

  รับสมัครพนักงานตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป

 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนฯ อบต.ห้วยหมอนทอง 

  ประกาศใช้แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 3. ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย งบปี ๒๕๖๐ 

  ขอเชิญผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีคุณสมบัติ ยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้แล้วค่ะ

 4. จดหมายข่าว กองคลัง 

  จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

 5. จดหมายข่าว กองคลัง 

  จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓