นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๖๒ คน
กำลังออนไลน์ ๒๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  

  เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

 3. สรุปรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ตุลาคม 62-มีนาคม 2563) 

  สรุปรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62-มีนาคม 2563)

 4. ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ 

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปี ๒๕๖๒

 5. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ ๒) เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 31 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓