นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓o๖ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 

  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

 2. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563)

 3. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)

 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ตามที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง จำนวน 12 รายการ


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 32 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓