นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๙o คน
กำลังออนไลน์ ๑๓ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. ผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 

  2. แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1-4) 

  3. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

  4. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 

  5. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 21 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓