นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
  1. รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ประจำปี พ.ศ.2561 

  2. ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 

    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

  3. สรุปจำนวนผู้มารับบริการประเภทงานต่าง ๆ 

  4. โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

  5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓