นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๗๑ คน
กำลังออนไลน์ ๒๗ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม 

  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม เลขที่ 398/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

 2. คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง  

  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง เลขที่ 392/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

 3. คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 

  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เลขที่ 365/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 4. คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด 

  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด เลขที่ 391/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

 5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง คำสั่งเลขที่ 304/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 42 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓