นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๓ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ::

ข่าวจาก : งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
อ่านข่าวนี้ : 37 ครั้ง
งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อบต. , อสม. , อปพร. และพนักงานของ อบต. จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยจัดฝึกอบรม ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โดยมีทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลพระแท่นไปแล้ว 
  ดาวน์โหลด : โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓