นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๔ คน
กำลังออนไลน์ ๑๙ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ::

ข่าวจาก : งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
อ่านข่าวนี้ : 256 ครั้ง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา  และได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยให้มารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
  ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓