นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ประวัติความเป็นมา
:: ประวัติความเป็นมา ::


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง


          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลห้วยหมอนทอง

          นายป่วน น่วมปฐม (อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ห้วยหมอนทอง) ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสภาตำบล จำนวน 200 ตารางวา
การเปลี่ยนแปลงฐานะสภาตำบลทั่วประเทศตาม พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ยกเลิกสภาตำบล และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2539 เป็นต้นมา

สภาพภูมิประเทศโดยรวม เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
          -ทิศเหนือ ติดกับ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
          -ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
          -ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งขวาง
          -ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งลูกนก


ผู้นำสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
          1.กำนันบุญทรง ทรัพย์จรัสแสง (ประธานสภาตำบลคนแรก)
          2.กำนันยงยุทธ ณรงค์วงค์วัฒนา (ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล)
          3.นายสรรเสริญ โพธิ์ชุ่ม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
          4.นายวัชร ไม้ชัยมงคล (นายกองการบริหารส่วนตำบล คนปัจจุบัน)


จำนวนหมู่บ้าน มี 12 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ใน ต.ห้วยหมอนทองทั้งหมด


*********************************************


ตราสัญลักษณ์
-ภายในระบุชื่อ อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
-ตอนกลางเป็นรูปพานทอง รองรับหมอนทอง ดั่งหมายว่า ถิ่นนี้เป็นถิ่นหมอนทอง

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓