นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๔๖ คน
กำลังออนไลน์ ๑๗ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »   

 2. »  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 4. »  ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 5. »  โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 6. »  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 7. »  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 

 8. »  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

 9. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 

 10. »  คู่มือสำหรับประชาชน 

 11. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562 

 12. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 

 13. »  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 14. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 15. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2562 

 16. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 

 17. »  สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

 18. »  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2562  

 19. »  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 20. »  รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓