นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนพัฒนาตำบล
 1. »  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ในระบบ e-Plannacc 

 2. »  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) 

 3. »  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 

 4. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 

 5. »  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี 2563 

 6. »  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

 7. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

 8. »  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 

 9. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 

 10. »  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 11. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 12. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3  

 13. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2  

 14. »  ประกาศขอบเขตโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่4และหมู่ที่7 

 15. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561) 

 16. »  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561) 

 17. »  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564) 

 18. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) 

 19. »  หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 20. »  หนังสือประชาสัมพันธ์ 


หน้า :: 1 2

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓