นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓o คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 1. »  ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 

 3. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 

 4. »  ประกาศ อบต.ห้วยหมอนทอง เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 

 5. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 

 6. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 

 7. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2560 

 8. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 

 9. »  ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 11) 

 10. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 10) 

 11. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 9) 

 12. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 8) 

 13. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 7) 

 14. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 6) 

 15. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 5) 

 16. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 4) 

 17. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 3) 

 18. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 2) 

 19. »  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (ส่วนที่ 1) 

 20. »  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 


หน้า :: 1 2

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓