นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๗๙ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » อัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันโควิด19

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

กิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตระกร้าพลาสติก ปี 2562

กิจกรรมฝึกอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรการทำขนมทองเอก เสน่ห์จันทร์ และดาราทอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ พ.ศ.2561

กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมต้มขาว ขนมต้มแดง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำบายศรีปากชาม

กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำริบบิ้นพวงมาลัย

กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำริบบิ้นพวงมาลัย

อบรมฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำยำรสเด็ด ทำอะไรขายก็อร่อย

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำน้ำสมุนไพรเพื่อการค้า

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการพับดอกบัว

พ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

อบรมส่งเสริมอาชีพ ทำน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน

การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าด้วยฟางข้าว

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหมอนทอง (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการควบคุมและป้องกันการจมน้ำ (ทีมผู้ก่อการดี) ตำบลห้วยหมอนทอง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) ประจำปี 2560

โครงการออกกำลังกายข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2560

โครงการ "จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560"

Big Cleaning Day

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

โครงการปลูกข้าววันแม่ 2557

กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ‏ 2557

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557‏

กิจกรรมตรวจค้นหาความผิดปกติทางตา ปี 2557

หน้า :: 1 2

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓