นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล โทร.0848848889
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๘o คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : การมีส่วนร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2565
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ในฐานะศูนย์คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอกำแพงแสน ได้จัดประชุมเพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อปท. ในวันพุธ ที่ 11  พฤษภาคม  2565 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง (อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒ สายตรง นายก ๐๘๔-๘๘๔๘๘๘๙
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓