นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่  21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย นางสาวศศิกาญจน์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓