นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอกำแพงแสน
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอกำแพงแสน ได้พิจารณาโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกำแพงแสน (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓