นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล โทร.0848848889
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๘o คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2564
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2564 

 - กิจกรรมจิตสาอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา โดยให้พนักงานทุกคนมีจิตอาสา ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น โดยให้พนักงานทุกคนลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทุกคน

:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒ สายตรง นายก ๐๘๔-๘๘๔๘๘๘๙
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓