นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล โทร.0848848889
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๗๕ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 63
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้ลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพเบี้องต้น และแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะและได้พูดคุยทักทายกัน โดยได้ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน 2563 


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒ สายตรง นายก ๐๘๔-๘๘๔๘๘๘๙
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓