นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๘๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ ประจำปี 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ประชาชนควรรู้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓