นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำน้ำสมุนไพรเพื่อการค้า
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำสมุนไพรเพื่อการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓