นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๔๔ คน
กำลังออนไลน์ ๒๗ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : พ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

จัดกิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณบ้านผู้ป่วยและข้างเคียง โรงเรียน วัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยหมอนทอง 


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓